Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย
   หน่วยสถานที่ : งานอาคารสถานที่  
   โทร. 023108091-2
  
 
 
รก. หัวหน้าหน่วย
นายทศพร  ทวีสุข
หน่วยสถานที่ มีหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ในส่วนกลางให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย
ดำเนินเก็บขยะมูลฝอย ให้การสนับสนุนในการจัดเตรียมสถานที่เพื่องานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย