Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย
    หน่วยรักษาความปลอดภัย : งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย   
    โทร.023108098-9   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายบุญมี  พลดี
หน่วยรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียนร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารต่าง ๆ