Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    หน่วยรักษาความปลอดภัย : งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย   
    โทร.023108098-9   
 
 
หัวหน้าหน่วย
นายบุญมี  พลดี
หน่วยรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียนร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารต่าง ๆ