Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ต่อต้านการทุจริต
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ฝนตกต้นไม้หักโค่น
ท่อน้ำประปาแตก
ทำความสะอาดดาดฟ้า
ต้นไม้หักโค่น
เปลี่ยนฝาครอบท่อทางเท้า
ซ่อมบำรุงทางเท้า
รักษาความปลอดภัย

ข่าวประกาศขอใช้สถานที่ของหน่วยงานภายนอก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ณรัฐ วัฒนพานิช
รณรงค์ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง “การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566

ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

และโรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี