Get Adobe Flash player

Main Menu

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก

            บุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว

 

                         ๑. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์     (จำนวน  ๓  อัตรา)

                         ๒. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป     (จำนวน  ๖  อัตรา)

                         ๓. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     (จำนวน  ๗  อัตรา)

                         ๔. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน     (จำนวน  ๒  อัตรา)

 

                                      (ดาวน์โหลดใบสมัคร)