Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่ ร่วมใจใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี ทุกวันจันทร์
กองอาคารสถานที่

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก

            บุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว

 

                         ๑. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์     (จำนวน  ๓  อัตรา)

                         ๒. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป     (จำนวน  ๖  อัตรา)

                         ๓. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     (จำนวน  ๗  อัตรา)

                         ๔. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน     (จำนวน  ๒  อัตรา)

 

                                      (ดาวน์โหลดใบสมัคร)